SpaceShip

Thể hiện : LK

Thể Loại : Rap Việt, Việt Nam

Tải bài hát SpaceShip

một điều gì đó đang khiến anh bay vụt cao lên bầu trời
giữa đêm cùng muôn sao rạng ngời
nầu nầu nấu nâu nâuuuuuuuu
và mặc kệ thời gian
đến khi không khí trong anh sắp hết anh mới nhận ra em bay mất đi không trở lại
nhạt nhòa chìm trong gió buốt giữa đêm
nấu nấu nấu nấu nâu nâu nầu nâu

âu âu âu âu âu âu âu âu âu-âu-âu-âu-âu-âu-âu-âu â-â-â-â-â-â-â-â-â-â

wa wa wa wá wà (wa wa wa wá wà)
wa wa wa wá wà (ná ná ná ná na na nầu nâu)
waaaaaaaaaaa wa wa wá wà (wa wa wa wá wà)
wa wa wa wá wà (wa wa w-w-w-wa)
wa wa wa wá wà (wa wa wa wá wà)
wa wa wa wá wà (ná ná ná ná na na nầu nâu)
waaaaaaaaaaa wa wa wá wà (wa wa wa wá wà)
wa wa wa wá wà (wa wa w-w-w-wa)
èeeeeeeeeeeeeeeeé (yai yai yai yai wa wá wà)
oành oành oành - yai yai yai wa wá wa wà (wa wa w-w-w-wa)
èeeeeeeeeeeeeeeeé (yai y-y-y-y-y-y-y-y-ai yai yai wa wá wà)
oành oành oành - yai yai yai wa wá wa wà (wa wa w-w-w-wa)
èeeeeeeeeeeeeeeeé (yai yai yai yai wa wá wà)
oành oành oành - yai yai yai wa wá wa wà (wa wa w-w-w-wa)
èeeeeeeeeeeeeeeeé (yai y-y-y-y-y-y-y-y-ai yai yai wa wá wà)
oành oành oành - yai yai yai wa wá wa wà (wa wa w-w-w-wa

http://nhac123.com/spaceship-2-51010.html