Bóng Cờ Lau

Thể hiện : Various Artists

Album : Sử Ca Việt Nam Vol.1

Thể Loại : Nhạc Cách Mạng, Việt Nam

Tải bài hát Bóng Cờ Lau

ta cùng nhau đi thăm nơi hùng xưa

oai linh đứng muôn đời giữa nơi sông cùng núi

và sân đá tường rêu rải ngang sương cùng mưa

ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió phấp phới hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây

kìa bao tiếng trông xa còn vọng trong khói mơ

dè chừng như tiếng loa trong rừng cây

hoa lư ơi non lau còn trong sương gió

đến muôn đời mà không dứt lời ca

với tiếng gió hoa lư ơi

với tiếng gió hoa lư ơi

muôn năm còn trong sương gió đứng oai hùng cùng với nước nhà

http://nhac123.com/bong-co-lau-18171.html